Federation of Islamic Committee in 15 Southern Provinces

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

คณะกรรมการอิสลามกระบี่ร่วมกับมุสลีมะห์อ่าวนาง
42 ครั้ง 02 ก.พ. 2560
กอจ. กระบี่
ขอบคุณธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย
96 ครั้ง 28 ม.ค 2560
กอจ. สุราษฎร์ธานี
พี่น้องมาเลเซีย ร่วมบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมสุราษฎร์ธานี
48 ครั้ง 27 ม.ค 2560
กอจ. สุราษฎร์ธานี
กอจ.สุราษฎร์ธานีมอบกระเช้าแสดงความขอบคุณวัฒนธรรมจังหวัด
95 ครั้ง 27 ม.ค 2560
กอจ. สุราษฎร์ธานี
นายกฯเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วมสุราษฯเผยในหลวงรับสั่งทรงห่วงใย
45 ครั้ง 26 ม.ค 2560
กอจ. สุราษฎร์ธานี
ขอบคุณ บ.กรีนสปอต จำกัด มอบเครื่องดื่มเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบ
126 ครั้ง 18 ม.ค 2560
กอจ. สุราษฎร์ธานี
ขอบคุณ กอ.กทม.ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสุราษฯ
117 ครั้ง 17 ม.ค 2560
กอจ. สุราษฎร์ธานี
ฝ่ายตรวจประเมินฮาลาล หจก.อำพลฟาร์มไก่
129 ครั้ง 17 ม.ค 2560
กอจ. สุราษฎร์ธานี
โครงการอบรมการจัดทำฐานข้อมูลมัสยิดออนไลน์
115 ครั้ง 17 ม.ค 2560
กอจ. ยะลา
กอจ.ยะลามาอบรมที่กระบี่
131 ครั้ง 17 ม.ค 2560
กอจ. ยะลา
ขอบคุณน้ำใจจากพี่น้องที่ร่วมบริจาคสิ่งของ
146 ครั้ง 16 ม.ค 2560
กอจ. สุราษฎร์ธานี
ประชุม กอจ.สุราษฎร์ธานีและอิหม่าม คอเต็บ บิหลั่น เขตใน ๑
88 ครั้ง 14 ม.ค 2560
กอจ. สุราษฎร์ธานี
 

แสดงทั้งหมด

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่
209
64,146
58,763
122,909
ชุมพร
0
0
0
0
ตรัง
150
4
7
11
นครศรีธรรมราช
123
4
2
6
นราธิวาส
0
0
0
0
ประจวบคีรีขันธ์
13
4
1
5
ปัตตานี
6
2
0
2
พังงา
105
4,863
4,709
9,572
พัทลุง
98
11,811
11,381
23,192
ภูเก็ต
56
613
581
1,194
ยะลา
50
780
762
1,542
ระนอง
28
0
0
0
สงขลา
392
0
0
0
สตูล
229
2
3
5
สมุทรปราการ
13
1,212
1,151
2,363
สุราษฎร์ธานี
47
3,268
3,174
6,442

รวม

1,519
86,709
80,534
167,243


สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 21/7  หมู่ 3  ตำบลนาเคียน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000
โทรศัพท์ 075-447069, 081-7470432
จำนวนผู้เข้าชม: 68,379