Federation of Islamic Committee in 15 Southern Provinces

สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการส่งเสริมความรู้ผู้นำทางศาสนา
12 ครั้ง 27 ส.ค. 2559
กอจ. พัทลุง
โครงการพัฒนาหน่วยการรับรองฮาลาลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
41 ครั้ง 26 ส.ค. 2559
กอจ. สุราษฎร์ธานี
โครงการอบรมก่อนแต่งงานประจำเดือนสิงหาคม รุ่นที่35
227 ครั้ง 21 ส.ค. 2559
กอจ. พัทลุง
ประชุมสมาพันธ์กรรมการอิสลาม 15 จังหวัดภาคใต้
86 ครั้ง 20 ส.ค. 2559
สมาพันธ์ฯ
ต้อนรับคณะประชาสัมพันธ์ จาก ศ.อบต.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
23 ครั้ง 18 ส.ค. 2559
กอจ. กระบี่
วันแม่ 59 ที่กระบี่
35 ครั้ง 10 ส.ค. 2559
กอจ. กระบี่
ประชุมสัมมนาอามีรุ้ลฮัจย์
103 ครั้ง 27 ก.ค. 2559
กอจ. กระบี่
ร่วมกิจกรรมอีดิ้ลฟิตรีสัมพันธ์
83 ครั้ง 26 ก.ค. 2559
กอจ. สุราษฎร์ธานี
ฝ่ายกิจการฮาลาลตรวจโรงงาน
79 ครั้ง 26 ก.ค. 2559
กอจ. สุราษฎร์ธานี
ฝ่ายกิจการฮาลาลตรวจโรงงาน
147 ครั้ง 25 ก.ค. 2559
กอจ. สุราษฎร์ธานี
ฝ่ายกิจการฮาลาลตรวจโรงงาน
166 ครั้ง 21 ก.ค. 2559
กอจ. สุราษฎร์ธานี
ฝ่ายกิจการฮาลาลบรรยายให้กับผู้บริหารแม็คโคร 14 จังหวัดภาคใต้
195 ครั้ง 20 ก.ค. 2559
กอจ. สุราษฎร์ธานี
 

แสดงทั้งหมด

มัสยิดและสัปปุรุษ

จังหวัด

มัสยิด
สัปปุรุษ ณ ปัจจุบัน
ชาย
หญิง
รวม
กระบี่
209
63,676
58,296
121,972
กรุงเทพมหานคร
0
0
0
0
ชุมพร
0
0
0
0
ตรัง
150
4
7
11
นครศรีธรรมราช
123
4
2
6
นราธิวาส
0
0
0
0
ประจวบคีรีขันธ์
13
4
1
5
ปัตตานี
4
1
0
1
พังงา
106
295
294
589
พัทลุง
98
657
572
1,229
ภูเก็ต
56
0
0
0
ยะลา
0
0
0
0
ระนอง
28
0
0
0
สงขลา
392
0
0
0
สตูล
229
2
3
5
สมุทรปราการ
13
0
0
0
สุราษฎร์ธานี
47
2,456
2,331
4,787

รวม

1,468
67,099
61,506
128,605


สมาพันธ์กรรมการอิสลามประจำจังหวัด 15 จังหวัดภาคใต้
ที่ตั้ง 21/7  หมู่ 3  ตำบลนาเคียน  อำเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80000
โทรศัพท์ 075-447069, 081-7470432
จำนวนผู้เข้าชม: 30,324